Forum

Forumet har flyttet til GuruWeb.no i egen kategori for Zen Cart.

Dette er gjort fordi det er antatt at det er et behov for en norsk side for forskjellige nettbutikkløsninger bygget på åpen kildekode, og ettersom det da forenkler drift og tilgjengelighet når de samles. Blir også enklere dersom noen vurderer flere løsninger, eller holder på å bytte fra en løsning til en annen, ettersom man finner alt samlet og bare behøver en brukerkonto. Din gamle innlogging fra zen-cart.no vil fortsatt fungere på ny side (er slettet på siden her).

Skroll til toppen