Installasjon og klargjøring

Om måneder vises på engelsk må du oppdatere koden:

    @setlocale(LC_TIME, ‘riktig verdi fylles inn her’);

i språkfilene:

    ../includes/languages/norwegian.php

    ../admin/includes/languages/norwegian.php

… med riktig «country locale»-verdi som du burde kunne få ved å henvende deg til din webleverandør.

Skroll til toppen