Soner og moms

Det er mange som undrer på hvordan soner og moms skal settes opp i Zen Cart, og det er sikkert like mange som har feil i sitt oppsett. Vi vil her forsøke å klargjøre dette for norske forhold.

Her er en oversikt over et typisk oppsett for en Norsk Zen Cart nettbutikk, som selger til hele Norden.

Land

Aaland, Danmark, Finland, Norge, Svalbard og Jan Mayen, Sverige, Island

Merk! Færøyene og Grønnland tilhører også Norden, men regnes i fraktsammenheng inn under ‘resten av verden’ og koster mer.

TIPS! Hvert av disse landene bør også redigeres for å sette adresseformat til 5. Dette for å få riktig visning på adresser i nettbutikk, e-post og på utskrifter.

Soner

De norske fylkene, men de er ikke påkrevd eller egentlig nødvendige om man ikke setter opp fraktmodul som baserer seg på dette.

Sonedefinasjoner

Norge / Innenlands / Alle soner
Svalbard og Jan Mayen / Svalbard og Jan Mayen / Alle soner
Utland – Norden / De nordiske landene / Aaland, Danmark, Finland, Island og Sverige

Avgiftsklasser

Høy sats 25% / 25% Norsk moms (generell)
Middels sats 15% / 15% Norsk moms
Lav sats 8% / 8% Norsk moms
Skattefritt salg / Skattefritt salg til utland, Svalbard og Jan Mayen

Avgiftsrater

Høy sats 25% / Norge / 25% / 25% MVA er inkl. med
Middels sats 15% / Norge / 15% / 15% MVA er inkl. med
Lav sats 8% / Norge / 8% / 8% MVA er inkl. med
Skattefritt salg / Svalbard og Jan Mayen / 0% / Skattefritt salg Svalbard og Jan Mayen
Skattefritt salg / Utland – Norden / 0% / Skattefritt salg utland

Skroll til toppen